Skip to content Skip to footer

MiniPV-H Polimer Viskozimetresi

  • Polimerlerin seyreltik çözelti viskozitesi ve genel amaçlı uygulamalar için kinematik viskozite analizi
  • Otomatik analiz, temizleme ve kurutma
  • Özel polimer hesaplamalarına sahip yerleşik yazılım, inherent, intrinsic, kinematik, indirgenmiş, bağıl ve özgül viskozitenin yanı sıra moleküler ağırlığı da belirler
  • Sızdırmaz sistem, atmosferik olarak hassas ve uçucu numunelerin ölçümüne olanak sağlar
  • Agresif, sulu, kostik, halojenli, organik ve tuz çözeltileri ile çalışmaya uyumludur
  • Operatörler tüpleri birkaç dakika içinde fiziksel olarak değiştirerek ilgili servis çağrılarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır
  • Tek noktalı sıcaklık kalibrasyonu, tüpün yeniden kalibrasyon masraflarını ortadan kaldırır ve esnekliği en üst düzeye çıkarır