Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ROTADİA KİMDİR?

Rotadia Laboratuvar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. sektörde tecrübe ve akademik bilgi birikimine sahip bir grup mühendis tarafından yenilikçi çözümler üretmek amacıyla kurulmuştur.

Teknik proje geliştirme, analiz ekipmanları satışı ve satış sonrası teknik destek hizmetleri ile petrol, çevre, sağlık ve gıda sektörlerinin ihtiyaçlarında müşterilerine çözüm ortaklığı sunmaktadır.

Teknik bilgi birikimi ile Türkiye’nin ve komşu bölgelerin en başarılı ve saygın çözüm ortağı olmayı hedeflemiştir.

YÖNETİM KURULU MESAJI

Rotadia olarak adımızın bize verdiği güç ile, doğru analizler ve sonuçlar için tüm verilerin gelişmiş otomasyonla sistematik ve hızlı bir şekilde yönetilmesini sağlayıp kuruluşların ve müşterilerimizin yaptığı çalışmalara değer katmayı amaçlarız.

Sürdürülebilir karlılığın ötesinde; insana, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için çaba gösteririz. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İnsan Hakları Bildirgesi etik ilkelerimizin temelini oluşturur. Bu ilkelerimize uyumu güçlendirmek, amacıyla “İş Etiği İlkeleri” oluşturulmuştur. Tüm paydaşlarımız bu ilkelerin bir parçasıdır.

Rotadia çalışanları ile birlikte; paydaşlarımızın da Etik İlkelerimize uymasını bekliyor, paydaş ilişkisi geliştirirken etik ilkelerimizi esas alıyoruz.

Etik İlkelerin ihlallerine ilişkin bir uygulamayla karşılaştığınızda çekinmeden bize iletmenizi rica ediyoruz.

Daha güzel bir dünyaya birlikte dönüşmek dileğiyle,

Rotadia Yönetim Kurulu

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

 • İnsan haklarının korunması temel ilkemizdir. İşe alım sürecinde dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf ve yaş gözetmeyiz. Tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sunar adil bir yönetim anlayışını benimseriz.
 • Çocuk işçi çalıştırmaz, çocuk işçi çalıştıran kuruluşlarla iş birliği yapmayız.
 • Kadınların iş hayatına girmesini destekler, Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri “Toplumsal Cinsiyet” ilkesine uyumu amaç ediniriz.
 • Hayvan haklarına saygılıyız. Dünyayı ortak kullanma bilinciyle davranırız.
 • İstismarı kabul etmeyiz. Böyle bir durumun tespiti/bildirimi durumunda gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını görev biliriz.
 • Dünyada iklim değişikliğinin önlenmesi ve ekosistemin korunması için bizler de tüm faaliyetlerimizde çevre kirliliğinin önlenmesini hedefleriz.
 • Müşteri alanlarında atık yönetimi ilkelerine uyar, atıkların ayrıştırılması çerçevesinde mevzuat gerekliliklerine uyarız. Sıfır atık kapsamında atık oluşumu azaltmayı, oluşanların da geri dönüşümünü sağlamayı hedefleriz.
 • Doğal kaynakların etkin kullanımı ve doğayı korumak amacıyla binamızda ve müşteri alanlarında çevreyi koruma bilinciyle hareket ederiz. 
 • Paydaşlarımıza ve topluma karşı şeffaf ve hesap verebilir bir kuruluş olarak; tüm faaliyetlerimizde ulusal/uluslararası yasal ve diğer şartları sağlamak ve bunlara uygun hareket etmek önceliğimizdir.
 • Müşterilerimizin çalışma ortamlarındaki işler dahil çalışanlarımızın sağlıkla işe gelip, sağlıkla evlerine dönmeleri için çabalar, çalışma ortamlarımızın sağlıklı ve güvenli olması için iyileştirmeleri yaparız.
 • Kadınların geleceği şekillendirdiğine inanır ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleriz. Kadın çalışan istihdamını önemseriz.
 • Yerel ekonomiye katkımızı artırmak amacıyla yedek parça satın alımlarımızda mümkün olduğunda yerlileştirme stratejimizi gözetiriz.
 • Tüm paydaşlarımızın etik ilkelerimize uyumlu davranmasını bekleriz.
 • Çalışanlarımızı ve diğer paydaşlarımızı topluma katkı faaliyetlerine katılmaları yönünde cesaretlendiririz.
 • Çalışanlarımızın yetkinliğini geliştirir, çalışanlara yönelik uygulamaların geliştirilmesi için geri bildirimlerini alırız.
 • Müşterilerimizin ürün ve hizmet kalitemize dair beklentilerini anlar, müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarımızı yürütürüz. 
 • Sürekli iyileştirme felsefesi ile çalışırız.

ETİK İLKELERİMİZİ ŞEKİLLENDİREN KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

 • Tüketmekten değil üretmekten yanayız
 • Kaliteli hizmet sunmak ve memnuniyet sağlamak başlıca amacımızdır
 • Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir
 • Müşterilerimiz ile empati kurarız ve çözüm odaklı hareket ederiz
 • İnsana, doğaya ve tüm canlılara değer veririz
 • Gelişmek ve geliştirmek üzere hareket ederiz
 • Sosyal sorumluluk bilinci taşırız


ÇALIŞMA ORTAMIMIZ VE BİZ

Birbirimizi önemseriz.

 • Dürüst ve açık iletişim kurarız.
 • Espri yaparken, uyarıda bulunurken ve her türlü iletişimimizde birbirimizin saygınlığını ve onurunu korumaya özen gösteririz.
 • Karşılıklı iyi niyet, adalet, şeffaflık ve güvenle, düzenli ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmayı önemseriz.
 • Korkutma, aşağılama, taciz, fiziksel ya da manevi şiddet, saldırı gibi görünme ihtimali olan davranışlardan uzak dururuz.
 • Birbirimizin özel hayatına ve kişisel bilgilerine saygı gösteririz.
 • Şirketimizde hiçbir grubun farklılıkları nedeniyle ayrımcılığa uğramadığını biliriz.
 • Bizler de her türlü kararımızda ayrımcılıktan uzak dururuz. Dil, din, ırk, uyruk, cinsiyet, medeni durum, siyasi görüş, engellilik gibi farklılıkların bizim renklerimiz olduğunu biliriz.
 • Takım arkadaşlarımızın sürekli olarak kendilerini rahatsız, huzursuz, çalışmaları engellenmiş, dışlanmış, yıldırılmaya çalışılıyor hissetmelerine neden olacak davranışlardan (mobbingden) uzak bir çalışma ortamı yaratmak temel ilkelerimizdendir. Buna aykırı davranışlara tolerans göstermeyiz.
 • İş yerinde vaktimizi ve bilincimizi etkin bir şekilde kullanmamızı engelleyecek, dikkatimizi, verimimizi ve sosyal ilişkilerimizi olumsuz etkileyecek alışkanlıklardan uzak dururuz.
 • Politik görüşlerimizi iş ortamından ve aldığımız kararlardan uzak tutarız. İş zamanı dışında politik aktivitelere katılırken görüşlerimizin ve aktivitelerimizin şirketimizi temsil etmediğinin anlaşıldığından emin oluruz.
 • Bu kurallara aykırı her türlü durum ve davranışı yöneticimizle ya da ilgili bölüm yöneticileri ile paylaşırız.

İş sağlığı ve güvenliğinin öneminin farkındayız.

 • Görevlerimizi iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yerine getiririz.
 • İşimizin gerektirdiği kıyafet ve koruyucu teçhizatı kullanmaya özen gösteririz.
 • Bu kurallara aykırı her türlü durum ve davranışı yöneticimizle ya da ilgili bölüm yöneticileri ile paylaşırız.
 • İnsan sağlığını ilgilendiren bir uygunsuzluk gördüğümüzde “benim işim değil” demeyiz. Aksiyon almak ya da bildirmek için zaman kaybetmeyiz.


ŞİRKETİMİZ VE BİZ

Şirketimizin Sorumlulukları

 • Rotadia, etik ilkelerimizi anlamamız, günlük hayatımıza dahil etmemiz ve yaşatmamız için gerekli ortamı hazırlar.
 • Bizlere sağlıklı, güvenli ve adil fırsat dağılımı olan, kişisel ve mesleki gelişime yönelik uygun seçeneklerin sunulduğu bir çalışma ortamı sağlamayı amaç edinmiştir.
 • Şirketimiz, bizlerin yeterli ve gerekli teknik ve kişisel eğitimleri almamız, görevimizi icra edebilmemiz için ihtiyaç duyacağımız kaynaklara sahip olmamız konusunda çaba gösterir.
 • Çalışanlarının kişisel bilgilerinin korunması için gerekli önlemleri almakla da sorumludur.
 • Etik ilkeler konusunda aktiviteler ve eğitimler düzenleyerek, konunun günlük hayata entegre olmasını sağlar.
 • Etik ilkelere uyumu teşvik eder.
 • Etik ilkeler konusundaki soruların, yorumların ve uyumsuzluk şüphelerinin iletilebileceği bir ortam oluşturur.

Şirketimize Karşı Sorumluluklarımız

 • Şirketimizin bize sağladığı ortamı koruyacak davranış kalıplarını benimser ve bu ortamı bozacak durumlara karşı şahsi sorumluluk alırız.
 • İş saatleri içinde ve görev kapsamımızın gerektirdiği sorumlulukları, Rotadia takımının bir üyesi olarak zamanında, en iyi ve en verimli şekilde yerine getirmek için elimizden geleni yaparız.
 • Konuşma, giyim ve davranışlarımızla Rotadia kurumsal kimliğini yansıttığımızın farkındayız.
 • Şirket varlık ve kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak için gereken sağduyuyu gösteririz.
 • Şirket kaynaklarının var olma amacının kişisel kullanım olmadığını, ancak makul sınırlar içinde kişisel kullanımın da mümkün olabileceğini biliriz. Şirket kaynaklarımızı, tükettiğimizden çok üretmek için kullanırız.
 • Şirkette geçirdiğimiz zamanın, en değerli şirket varlıklarından biri olduğunun bilincindeyiz.
 • Etik ilkelerimizi, bu ilkeleri destekleyen politika ve prosedürleri öğrenmek ve uygulamak için çalışırız.
 • Gerek yasalara gerek etik ilkelerimize gerek ilgili politika ve prosedürlere uygun davranırız.
 • Çalışma arkadaşlarımızı da bu uyuma teşvik ederiz.
 • Etik kurallarımıza uyumsuzlukla karşılaşırsak sorumluluk alır, gerekli mercilere durumu bildiririz.

Gizliliği Koruruz.

 • Birbirimizin ve şirketimizin gizli bilgilerini koruruz. Yalnızca bilmesi gerekenlerle, bilmesi gerektiği ölçüde paylaşırız.
 • Bu bilgiler hakkında kamuya açık alanlarda, bizden başkasının kulak misafiri olabileceği yerlerde konuşmayız.
 • Bu sorumluluğumuzun, Rotadia’dan ayrılsak da devam edeceğini biliriz.
 • Yakınlarımızın rakip şirketlerde çalışmaya başlaması, şirket bilgilerinin bulunduğu bilgisayarımızın kaybolması, uygun olmayan bir ortamda yanlışlıkla gizli bilgilerin paylaşılması gibi özellik arz eden durumları en kısa zamanda şirketimize haber veririz.

Çıkar çatışmasından kaçınırız. 

 • Görevlerimizi hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkelerine dayanarak yaparız.
 • Şirketimizdeki pozisyonumuzu, şirketimizin ismini, bize işimizle ilgili sağlanan yetki ve olanakları, kendimizin ya da bir yakınımızın, tanıdığımızın çıkarları için kullanmayız.
 • Çalışma arkadaşlarımızla, yöneticilerimizle, müşterilerimizle, tedarikçilerimizle ya da iş gereği iletişimde olduğumuz diğer üçüncü şahıslarla borç ve alacak ilişkisinde bulunmayız. Kefillik ilişkisine girmeyiz.
 • Bu kişilerden ayni ya da nakdi yarar sağlamayız.
 • Vereceğimiz ve alacağımız hediyelerin, yapacağımız ya da kabul edeceğimiz ağırlamaların ne bizim ne de muhatabımızın kararlarını etkilemeye yönelik olmamasına özen gösteririz.
 • Şirkette geçirdiğimiz zamanı ve verimliliğimizi etkilemeyecek, şirket gizliliğini ihlal etmeyecek alanlarda ek iş yapabilir, gönüllü çalışmalarda bulunabilir, ücret karşılığı sanatsal faaliyetlerde bulunabiliriz.
 • Yapmayı planladığımız ek işin bu kriterleri yerine getirip getirmediğinden emin olamadığımız durumlarda yöneticimize danışırız.

MÜŞTERİLERİMİZ VE BİZ

Müşterilerimize Olan Taahhüdümüz

 • Müşterilerimizle tutarlı, özenli ve sürdürülebilir iletişim kurarız.
 • Müşterilerimizle paylaştığımız bilgilerin, sahip olduğumuz en güncel, eksiksiz, anlaşılabilir ve yanıltıcı olmayan bilgiler olmasına özen gösteririz.
 • Müşterilerimizle olan ilişkilerimizi, sunduğumuz ürün ve hizmetleri eylem ve söylem birliği üzerine yapılandırırız.
 • Sunduğumuz çözümlerin ve ürünlerin, müşterilerimizin ihtiyaçlarına karşılık en etkin çözümler olmasını sağlarız.
 • Müşterilerimize en yüksek kalitede ürün ve hizmet sunmayı hedefleriz.
 • Müşterilerimizin özel bilgilerini, kendi özel bilgilerimiz gibi koruruz.
 • Müşterilerimizle yaşadığımız problemleri kişiselleştirmez, şirketimizi temsil ettiğimizi hatırlayarak olumlu ve yapıcı yaklaşımlar sergileriz.

TEDARİKÇİLERİMİZ VE BİZ

Tedarikçilerimizle Olan İlişkilerimiz

 • Tedarikçilerimize saygılı, dürüst, adil ve özenli yaklaşırız.
 • Tedarikçilerimizin sundukları ürün, hizmet, kalite ve fiyatların iyi özelliklere sahip olmasını bekleriz.
 • Satın alma sürecinde söz sahibi isek, yakınlarımızın ya da herhangi bir çıkar ilişkimiz olan tedarikçilerin içinde bulunduğu süreçlere dahil olmayız.
 • Tedarikçilerimizin özel bilgilerini, tekliflerini, fiyatlarını, kendi özel bilgilerimiz gibi koruruz.
 • Tedarikçilerimizin de bizim etik yaklaşımımıza sahip olmasını bekleriz.

Serbest ve adil rekabeti destekleriz.

 • Serbest ve adil rekabeti engelleyen her türlü davranıştan uzak dururuz.
 • Rekabetçi yapıya hizmet eden girişimleri destekler ve cesaretlendiririz.
 • Rakiplerimize ait bilgilere yalnızca yasal yollardan ulaşmaya çalışırız.
 • Yasal olmayan bilgi edinme yöntemlerinden uzak dururuz.
 • Meslektaşımız ya da arkadaşımız da olsa, Rotadia’da çalışmayan kişilere şirketimiz ile ilgili kamuya açık olmayan bilgileri anlatmayız. Rakip şirketlerde çalışan arkadaşlarımızla iş konuşmayız.

DIŞ DÜNYA VE BİZ

İnsan haklarına saygılıyız.

 • İnsan haklarına saygılı bir grupta, insan onuruna yakışan şartlarda çalışırız.
 • Kimseyi özgür iradesi ile kabul ettiği şartlar dışında çalıştırmayız.
 • Çocuk işçi çalıştırmayız.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine önem verir, pozitif ayrımcılığı destekleriz.

Yasa ve düzenlemelere uyarız.

 • Gerek Türkiye Cumhuriyeti’nin gerek iş yaptığımız diğer ülkelerin yasa ve düzenlemelerine uymak için azami çaba gösteririz.
 • Kayıt ve raporlarımızı tamlık, doğruluk, şeffaflık ilkelerine uygun olarak tutar, tüm işlemlerimizi gerçek haliyle yansıtmasına özen gösteririz.

Rüşvet ve yolsuzluğa sıfır toleransla yaklaşırız.

 • Gerek kamu gerek özel sektörde bağlantıda bulunduğumuz kişilerle olan ilişkilerimizde rüşvet gibi algılanabilecek her türlü davranıştan, tekliften, imadan uzak dururuz.
 • Dışarıdan gelebilecek rüşvet teklifleri karşısında net tavrımızı koruruz.
 • Şirketimizin içinde ya da dışındaki kişilerin gerçekleştirebileceği yolsuzluk ve suistimal vakalarına karşı dikkatli olur ve en ufak bir şüpheyi yöneticimizle paylaşırız.

Sosyal medya kullanımında özenli oluruz.

 • Sosyal medya hesaplarımızda hakaret, küfür, aşağılama içeren, sözlü sataşma ya da kişilik haklarının ihlali sayılabilecek yorum ve paylaşımlar gerçekleştirmemeye özen gösteririz.
 • Rotadia’nın bilgi güvenliği ve imajını zedeleyecek paylaşımlardan kaçınırız.
 • Gizlilik kurallarımızın sosyal medya kullanımı sırasında da geçerli olduğunu biliriz.
 • Fikir ve görüşlerimizin Rotadia’nın görüşü olarak algılanmadığından emin oluruz.
 • Şirketimiz sınırları dahilindeki alanlardan ya da şirket etkinliklerinde yapacağımız görüntülü paylaşımların, bilgi güvenliği ve kişisel bilgilerin korunması kurallarına uygun olmasına özen gösteririz.


Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederiz.

 • Ülkemizde ve çevremizdeki gelişmelere duyarlılık gösterir, üzerimize düşen görevleri yerine getiririz.
 • Ulusumuza, kültürel değerlerimize, ailemize ve çevremize duyarlı hareket ederiz.
 • Gezegenimizi etkileyen iklim değişikliğinin farkındayız. Çevreyi bize verilen bir emanet olarak görür, korumak için gerekli tedbirleri alırız.
 • Daha az kaynak kullanmak ve daha az atık bırakmak temel hedeflerimizdendir.
 • Faaliyet gösterdiğimiz topluma olan sosyal etkimizi önemseriz. Toplumsal fayda temelinde hareket ederiz.
 • Hayvanların yaşam hakkına saygı gösterir onları gözetiriz.

Kamu kurumlarıyla olan ilişkimize özen gösteririz.

 • Kamu kurumlarıyla iş birliğine dayalı, şeffaf ilişkiler kurmaya özen gösteririz.  
 • Gerek kamu kurumlarından gerek özel denetim şirketlerinden olsun; tüm denetçilerimizle iş birliği esaslı, yetkileri çerçevesinde açık, gerçek, tam ve net bilgi paylaşımına dayalı iletişim kurarız.

Sesimizi Duyurmak İçin;

 • Etik ilkelerimizin, günlük belirli durumlarda nasıl uygulanacağından emin olmadığımızda,
 • Yasalara, etik ilkelerimize ya da Rotadia kurum kültürüne aykırı olabileceğini düşündüğümüz konularla karşılaştığımızda,
 • Danışmak ya da bildirimde bulunmak için yöneticimize, insan kaynakları bölümüne ve gerek duyuyor isek üst yönetime başvururuz. Başvururken, konuyla ilgili elimizde bulunan ve faydası olabilecek her türlü bilgi, belge, şahit, zaman, mekân detaylarını da paylaştığımızdan emin oluruz.