Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ROTADİA OLARAK BİZLER;

  • İçinde yaşadığımız çevreyi korumak ve devamlılığını sağlamak için faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında çevreye etkilerimizi değerlendirir ve kirliliğe sebep olabilecek olası zararı önlemeye çalışırız.
  • Yürürlükte olan çevre kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyarız bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız.
  • Atık oluşumunu önleyecek tedbirler geliştirir, atık oluşması durumunda ilgili mevzuata uygun şekilde ayırır ve yönetimini sağlarız.
  • Enerjimizi verimli kullanmak için bilinçlendirmeler yapar, satın alma süreçlerimizde enerji performansını değerlendiririz.
  • Su kaynaklarının azaldığının bilinciyle su tüketimini azaltacak önlemler alırız.
  • Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.
  • Çevre performansımızın sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederiz.

ROTADİA YÖNETİM KURULU