Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
 • İnsan haklarının korunması temel ilkemizdir. İşe alım sürecinde dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf ve yaş gözetmeyiz. Tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sunar adil bir yönetim anlayışını benimseriz.
 • Çocuk işçi çalıştırmaz, çocuk işçi çalıştıran kuruluşlarla iş birliği yapmayız.
 • Kadınların iş hayatına girmesini destekler, Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri “Toplumsal Cinsiyet” ilkesine uyumu amaç ediniriz.
 • Hayvan haklarına saygılıyız. Dünyayı ortak kullanma bilinciyle davranırız.
 • İstismarı kabul etmeyiz. Böyle bir durumun tespiti/bildirimi durumunda gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını görev biliriz.
 • Dünyada iklim değişikliğinin önlenmesi ve ekosistemin korunması için bizler de tüm faaliyetlerimizde çevre kirliliğinin önlenmesini hedefleriz.
 • Müşteri alanlarında atık yönetimi ilkelerine uyar, atıkların ayrıştırılması çerçevesinde mevzuat gerekliliklerine uyarız. Sıfır atık kapsamında atık oluşumu azaltmayı, oluşanların da geri dönüşümünü sağlamayı hedefleriz.
 • Doğal kaynakların etkin kullanımının çevremizi korumak için, binamızda ve müşteri alanlarında çevreyi koruma bilinciyle hareket ederiz. 
 • Paydaşlarımıza ve topluma karşı şeffaf ve hesap verebilir bir kuruluş olarak; tüm faaliyetlerimizde ulusal/uluslararası yasal ve diğer şartları sağlamak ve bunlara uygun hareket etmek önceliğimizdir.
 • Müşterilerimizin çalışma ortamlarındaki işler dahil çalışanlarımızın sağlıkla işe gelip, sağlıkla evlerine dönmeleri için çabalıyor, çalışma ortamlarımızın sağlıklı ve güvenli olması için iyileştirmeleri yapıyoruz.
 • Kadınların geleceği şekillendirdiğine inanıyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyoruz. Kadın çalışan istihdamını önemsiyoruz.
 • Yerel ekonomiye katkımızı artırmak amacıyla yedek parça satın alımlarımızda mümkün olduğunda yerlileştirme stratejimizi gözetiriz.
 • Tüm paydaşlarımızın etik ilkelerimize uyumlu davranmasını bekleriz.
 • Çalışanlarımızı ve diğer paydaşlarımızı topluma katkı faaliyetlerine katılmaları yönünde cesaretlendiririz.
 • Çalışanlarımızın yetkinliğini geliştirir, çalışanlara yönelik uygulamaların geliştirilmesi için geri bildirimlerini alırız.
 • Müşterilerimizin ürün ve hizmet kalitemize dair beklentilerini anlar, müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarımızı yürütürüz. 
 • Sürekli iyileştirme felsefesi ile çalışırız.

ROTADİA YÖNETİM KURULU