Skip to content Skip to footer

Aquamax KF Plus Kulometrik Karl Fischer Titratörü

  • Spesifik olarak su içeriğinin belirlenmesi için tasarlanmış olup, kulometri ile Karl Fischer yöntemini birleştirir
  • Sıvı bir numunedeki eser düzeydeki su içeriğini belirlemek için kullanılır
  • Hem laboratuvar hem de sahada kullanım
  • Özellikle yağlardan ve yakıtlardan doğru numune alınması için tasarlanmış, gaz geçirmez bir numune alma şırıngası ve luer iğnesi
  • Otomatik olarak telafi edilen hatalar (patentli teknik)
  • ppm, mg/kg, % su ve µg su cinsinden sonuç eldesi
  • Benzersiz LDC cam ürün tasarımı sayesinde gres veya PTFE manşolar kullanılmayan bağlantı noktaları, gelişmiş temel stabilite
  • SWOP Box – tüm Karl Fischer titratörleri için evrensel reaktif değişim modülü (üreticiden bağımsız)