Skip to content Skip to footer

Aquamax KF Online Çevrimiçi Karl Fischer Analizörü

  • Petrol ürünlerinde çevrimiçi su tayini
  • Yağ numunelerindeki suyun sürekli analizi için uygun
  • 0,1 ppm’e kadar su tayini
  • Kalibrasyon veya titre tayini olmadan ölçüm
  • 0,01’den 20 mL’ye kadar numune miktarları için uygun
  • Numune hazırlığı gerektirmez
  • Ekstraksiyon gazının kapalı döngü sirkülasyonu sayesinde ilave gaz kurutma gerekmez
  • Yağ numunesinin sisteme geri dönüşü mümkündür
  • Serbestçe seçilebilir ısıtma sıcaklığı