Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

İnsan haklarının korunması temel ilkemizdir. İşe alım sürecinde dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf ve yaş gözetmeyiz. Tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sunar adil bir yönetim anlayışını benimseriz.

 • Çocuk işçi çalıştırmaz, çocuk işçi çalıştıran kuruluşlarla iş birliği yapmayız.
 • Kadınların iş hayatına girmesini destekler, Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri “Toplumsal Cinsiyet” ilkesine uyumu amaç ediniriz.
 • Hayvan haklarına saygılıyız. Dünyayı ortak kullanma bilinciyle davranırız.
 • İstismarı kabul etmeyiz. Böyle bir durumun tespiti/bildirimi durumunda gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını görev biliriz.
 • Dünyada iklim değişikliğinin önlenmesi ve ekosistemin korunması için bizler de tüm faaliyetlerimizde çevre kirliliğinin önlenmesini hedefleriz.
 • Müşteri alanlarında atık yönetimi ilkelerine uyar, atıkların ayrıştırılması çerçevesinde mevzuat gerekliliklerine uyarız. Sıfır atık kapsamında atık oluşumu azaltmayı, oluşanların da geri dönüşümünü sağlamayı hedefleriz.
 • Doğal kaynakların etkin kullanımının çevremizi korumak için, binamızda ve müşteri alanlarında çevreyi koruma bilinciyle hareket ederiz. 
 • Paydaşlarımıza ve topluma karşı şeffaf ve hesap verebilir bir kuruluş olarak; tüm faaliyetlerimizde ulusal/uluslararası yasal ve diğer şartları sağlamak ve bunlara uygun hareket etmek önceliğimizdir.
 • Müşterilerimizin çalışma ortamlarındaki işler dahil çalışanlarımızın sağlıkla işe gelip, sağlıkla evlerine dönmeleri için çabalıyor, çalışma ortamlarımızın sağlıklı ve güvenli olması için iyileştirmeleri yapıyoruz.
 • Kadınların geleceği şekillendirdiğine inanıyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyoruz. Kadın çalışan istihdamını önemsiyoruz.
 • Yerel ekonomiye katkımızı artırmak amacıyla yedek parça satın alımlarımızda mümkün olduğunda yerlileştirme stratejimizi gözetiriz.
 • Tüm paydaşlarımızın etik ilkelerimize uyumlu davranmasını bekleriz.
 • Çalışanlarımızı ve diğer paydaşlarımızı topluma katkı faaliyetlerine katılmaları yönünde cesaretlendiririz.
 • Çalışanlarımızın yetkinliğini geliştirir, çalışanlara yönelik uygulamaların geliştirilmesi için geri bildirimlerini alırız.
 • Müşterilerimizin ürün ve hizmet kalitemize dair beklentilerini anlar, müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarımızı yürütürüz. 
 • Sürekli iyileştirme felsefesi ile çalışırız.

ROTADİA YÖNETİMİ