Skip to content Skip to footer

Kulometrik Karl Fischer Yöntemi ile Su Analizi

Kulometrik Karl Fischer Yöntemi ile Su analizi hangi test metoduna göre yapılmalıdır?

ASTM E1064-16: Organik Sıvılarda Kulometrik Karl Fischer Standart Test Metoduna göre Su Analizi

Bu test yöntemi, organik sıvılarda su oranını belirlemek için kullanılan Karl Fischer yöntemini kapsar.

Kulometrik Karl Fischer Yöntemi ile Su analizi neden önemlidir?

Organik sıvıların düşük miktarla su içeriğine sahip olması, nihai ürünün kalite kontrolü, talep edilen spesifikasyonlara uygunluğu ve prosesin takibi için önemlidir.

Kulometrik teknik, Karl Fischer hacimsel prosedürü ile küçük titreler verecek organik sıvılardaki düşük su konsantrasyonlarının belirlenmesi için özellikle uygundur.

ASTM E1064-16’ya göre kulometrik su analiz cihazının çalışma prensibi nasıl olmalıdır?

Bu test yöntemi, suyun belirlenmesine yönelik Karl Fischer reaksiyonuna dayanmaktadır. Su varlığında iyot kükürt dioksit ile indirgenerek kükürt trioksit ve hidriyodik asit oluşturur. İyot içeren hacimsel Karl Fischer reaktiflerinden farklı olarak kulometrik teknik, Faraday yasasına uygun olarak 1 mg suya karşılık gelen 10,71 C’lik üretim akımıyla elektrolitik olarak iyot üretir ve bu şekilde su miktarı belirlenmiş olur.

Cihaz manuel mi otomatik mi olmalı?

Test standardında belirtildiği gibi su analizi otomatik cihaz ile yapılmalı ve aynı zamanda fırınlı olmalıdır.

ECH AQUA 40.00 Vario PLUS su analizi cihazının özellikleri nelerdir?

  • Ölçüm aralığı: 1 µg – 100 mg su
  •  Kapalı devre taşıyıcı gaz sirkülasyonu kullanan sistem sayesinde herhangi bir gaz kurutmasına gerek kalmaz. Sistemde bu görevi taşıyıcı gaz görür. Bu sayede reaktif tüketimi azalır.
  • Sıcaklık programlanabilir ve sıcaklık aralığı 35℃ – 300’dir.