Skip to content Skip to footer

Xprep C-IC Yanma İyon Kromatografisi

  • IC için Numune Hazırlama Sistemi
  • 65 pozisyonlu fraksiyon toplama ünitesi
  • Entegre numune alma sistemi reaktiflerin dozajını tamamen kontrol eder
  • Katıların, sıvıların, gazların ve LPG’nin Oksidatif Pirohidrolitik yanması
  • Doğrudan enjeksiyon veya boat giriş sistemi ile kontrollü numune girişi