Skip to content Skip to footer

Xplorer TN/TS Toplam Azot/Kükürt Cihazı

  • UV metodu ile dikey fırınlı yüksek sıcaklıkta yakma yöntemi kullanılarak analiz
  • Kısa başlatma süresi (15 dakikadan daha az)
  • Katıların, sıvıların, gazların ve LPG’lerin hızlı ve hassas ölçümü
  • TEIS yazılımı – Kullanımı kolay ve sezgisel kullanıcı arayüzü, işletim yazılımı
  • Azot ve kükürtün eş zamanlı analizi
  • ASTM, ISO, EN ve IP gibi uluslararası standartlara uygundur
  • Katılar, sıvılar, gazlar ve LPG’ler için otomatik numune alma sistemleri
  • İsteğe bağlı ARCHIE ile tek bir stok çözümünden kalibrasyon hatlarının tam otomatik olarak oluşturulması
  • TEIS yazılımı ile hızlı numune listesi ve uygulama yöntemleri oluşturulması
  • Ultra düşük algılama limiti, yüksek kararlılık ve güvenilirlik