Skip to content Skip to footer

Xpert TOC / TNb Analizörü

  • Toplam organik karbon ve toplam bağıl nitrojen analizi
  • Valfsiz numune girişi, parçacık içeren numunelerde bile kontaminasyonu engeller
  • ProCATTM fırın tüpü ile tam yanma sayesinde NOX ve SO2’ye dönüşüm
  • Gerçek zamanlı akış izleme – akış kaybını anında algılar ve operatörü uyarır
  • Reaktif seviyesi izleme – reaktif miktarı yeterli olmadan cihaz analize başlamaz
  • Otomatik algılamalı numune örnekleyici – numune örnekleyicinin yanlış konumlandırılması durumunda kullanıcı uyarılır
  • Dahili oto numune örnekleyici
  • Her numune konumu için entegre karıştırma sistemi