Skip to content Skip to footer

Biocide TotalFuelWash Kirlenmiş Akaryakıtlar için Biyosit

 

  • GESERCO’nun TotalFuelWash ürünü suda, polar çözücülerde ve alifatik çözücülerde çözünen ve petrol ürünlerinde gelişen bakteri, mantar ve mayaları hızla yok eden etkili bir biyosittir
  • Geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir ve akaryakıtın veya katkı maddelerinin özelliklerini etkilemez ve yakıt deposu için güvenlidir
  • İlgili sektörler: Otomotiv, demiryolu, denizcilik, donanma, çelik endüstrisi, talaşlı imalat, enerji üretimi, maden, petrol ve gaz, endüstri, analiz hizmeti
  • Magnezyum tuzları ve bir çözücü ile stabilize edilmiş %1,15 5-kloro-2-metil-4-izotiyazolin-3-on ve %0,35 2-metil-4-izotiyazolin-3-on içeren karışım
  • Görünüş: Soluk sarı sıvı
  • Suda %1 seyreltme pH’ı: 4.7
  • Hacimsel kütle: 1055 kg/m3 @ 20°C
  • Test süresi: 12 ila 24 saat
Kategoriler: Etiketler: Product ID: 22255